Svatý Haštal

Pohled z oken baru na kostel sv. Haštala se neomrzí

Svatý Haštal

Když se podíváte z oken baru ven, každého zaujme dominantní kostel sv. Haštala. Jeho předchůdce, románská bazilika, zde stál již po roce 1160. Koncem 14. století získal gotickou podobu. V následujícím století jej však pronástedovala smůla. Nejdříve byl poškozen za husitských bouří a následně zaplaven při povodni v roce 1432. Ta zcela zničila interiéry. Ani oheň se mu nevyhnul a roku 1689 vyhořel. Při následné obnově potom dostal barokní podobu, kterou můžeme nyní obdivovat.

Dnes, kdy je bar zavřený si pohled na kostel s koktejlem v ruce musíme ještě odpustit, ale všichni věříme, že již brzy se to změní a budeme se opět v baru potkávat.